ตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวางตู้เซฟนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สิ่งของที่เก็บอยู่ในตู้เซฟ, ผู้ใช้ต้องเปิดตู้เซฟบ่อยแค่ไหน, ชนิดของตู้เซฟ รวมถึงความหนักของตู้เซฟด้วยตู้เซฟบ้านที่ใช้เก็บเครื่องประดับและของมีค่าต่างๆ ควรตั้งอยู่ในห้องนอน ห้องน้ำ หรือในตู้เสื้อผ้า หากใช้ตู้เซฟในการเก็บปืน ควรวางตู้เซฟบนแท่นหรือชั้นวางให้อยู่ในระดับข้อศอกหรือไหล่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงยามฉุกเฉิน หากสิ่งของในตู้เซฟอยู่ในประเภทที่ไม่ได้เปิดใช้งานบ่อยนัก เช่นอาวุธ หรือของสะสมส่วนตัว ตำแหน่งของตู้เซฟก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ หรือลับสายตามากนัก เช่นในตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ ในโรงรถ ห้องเก็บของ หรือแม้กระทั่งในห้องนั่งเล่นตู้เซฟกันไฟจะช่วยรักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุดหากติดตั้งบนพื้นหรือผนังปูนซีเมนต์ ส่วนในห้องใต้ดินเหมาะสำหรับเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น เงินสด, พินัยกรรม, ใบหุ้น, หนังสือสัญญา, โฉนดที่ดิน, เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯน้ำหนักของตู้เซฟนั้นเป็นปัจจัยหลักในการจัดวางตำแหน่ง โดยทั่วไปแล้ว ตู้เซฟที่หนักน้อยกว่า 450 กิโลกรัม สามารถนำขึ้นไปวางไว้บนชั้นสองของบ้านได้ ส่วนตู้เซฟที่หนักมากกว่าควรนำมาวางที่ชั้นล่างสุด หากเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีใต้ถุน ผู้ใช้อาจจะต้องทำการต่อเติมเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น ซึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยที่ดีที่สุด